EyeTea Server Care

Vi säkerställer att dina servrar är i optimalt skick och ständigt uppdaterade

  • Översyn och Uppdatering

Vårt team av experter utför en noggrann granskning av dina servrar.
Vi identifierar och åtgärdar eventuella prestandaproblem eller säkerhetshål. Dessutom genomför vi nödvändiga programvaruuppdateringar och patchar för att hålla din servermiljö skyddad och aktuell.

  • Proaktiv Övervakning

Vi övervakar kontinuerligt dina servrar för att identifiera eventuella avvikelser eller hot i realtid. Detta gör det möjligt för oss att agera snabbt och förhindra eventuella problem innan de påverkar din verksamhet negativt.

  • Säkerhetsfokus

EyeTea Server Care placerar högsta prioritet på datasäkerhet. Vi implementerar de senaste säkerhetsåtgärderna och följer bästa praxis för att skydda dina kritiska data och applikationer mot skadliga angrepp och dataintrång.

  • Skalbarhet och Anpassning

Vår tjänst är skalbar och anpassningsbar efter dina behov. Oavsett om du har en enda server eller en komplex infrastruktur, kan vi anpassa vårt arbetsflöde för att passa din situation och säkerställa att dina servrar är i bästa möjliga form.

Up to date

Server Care

EyeTea Server Care är vår månatliga serverhanteringstjänst som säkerställer att dina servrar är i optimalt skick och ständigt uppdaterade. Med vårt engagemang för teknisk excellens och proaktiv övervakning ser vi till att dina affärsoperationer körs smidigt och säkert.

Vår dedikerade expertis och proaktiva övervakning gör att du kan lita på att dina servrar är i säkra händer. Vi prioriterar din datasäkerhet och prestanda, vilket ger dig sinnesfrid och möjlighet att fokusera på din verksamhet utan oro för serverrelaterade problem. Din trygghet är vår högsta prioritet.